Teşkilat Komisyonu

ANLAMI VE ÖNEMİ
Biz cihad eden bir topluluğuz. Cihad, Allah rızası için insanlığın iki cihan saadetine
vesile olmak niyetiyle, takatımızın sonuna kadar organizeli bir şekilde çalışmaktır. Bizim
gücümüz, teşkilatımızın gücü oranındadır.
Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuşlardır: “Cihad etmeyen ve cihadı
planlamayan, münafıklık şubelerinden biriyle ölür.” (Müslim 158)
Rasûlullah Efendimiz’inde buyurduğu üzere, cihadımızı planlı ve programlı hale
getirmek her Müslüman’ın vazifesidir. Bizler de bu vazifeyi ifa edebilmek adına, insanlığın
dünya ve ahiret saadetine vesile olacak cihadımızı, teşkilatlı bir yapıda sürdürmeye
mecburuz. Zira vusûlsüzlüğümüz, usulsüzlüğümüzdendir.
Teşkilat, insan vücudunda yer alan sinir sistemine benzer. Bir insanın ortalama 70-
80 kilo olduğunu düşünürsek ancak sinir sistemi 2-3 kilo kadardır. Sinir sistemi olmadan
beynin, ellerin, kolların, parmakların vd. diğer uzuvların hareket edemediği bir gerçektir.
Eğer sinir sistemi çalışmazsa, elleriniz, kollarınız, ayaklarınız, parmaklarınız hareket
etmez. O yüzden teşkilat çok önemlidir. AGD Teşkilatları, bulundukları yerin sinir sistemidir.
Biz vazifemizi gereği gibi yapmazsak, kimseye kabahat bulma hakkımız yoktur.
Bu sebeple AGD, dernek tüzüğünde de belirtildiği üzere, Genel Merkezinden, Bölgelere,
Şubelere, İlçelere, Belde, Mahalle, Köylere, Üniversitelere, Fakültelere, Liselere ve
Sanayilere, her yerde temsilci ataması yaparak teşkilatlanmıştır.
Haftalık toplantılarla, aylık divan toplantılarıyla ve raporlama sistemiyle çalışmalar
takip edilmekte ve daha verimli hale gelmesi için gayret edilmektedir.
AGD, temsilci atayıp teşkilatlanarak çalışma ve faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sohbet, ders, konferans, etkinlik, gezi, ziyaret vb. tüm çalışmalarımız; gönülleri fethedip,
insan kazanmaya, görev verip hep beraber teşkilatlarda koşturmaya yöneliktir.
Teşkilat ve teşkilat çalışmaları çok önemlidir. Bu sebeple Teşkilat Komisyon
Başkanlarımızın görev ve sorumluluğu çok büyüktür. Teşkilat Komisyon Başkanlarımız,
tabir-i caizse teşkilatımızın eli ayağı olmalıdırlar.
“Kendinle beraber, başkalarının saadeti için yaşanan bir hayat, yaşamaya
değer erdemli bir hayattır.” ve “Allah’ın kuluna en büyük ikramı ve ihsanı, kişiyi kendi
yolunda koşturmasıdır.”