Mali İşler Komisyonu

MALİ İŞLER KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
Muhasebe Müdürü:
♦♦ Bütün muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulmasını takip eder.
♦♦ Müesseselerin kira kontratları, emlak vergileri, vergi ve ssk işlerini takip eder.
♦♦ Müesseselerin gelir ve giderlerini takip ederek mevzuata göre kayıt altına alır.
♦♦ Fatura ve belgeleri düzenler, dosyalar ve arşivler.
♦♦ Dernek beyannamesini hazırlayarak dernek genel merkezine ve dernekler müdürlüğüne
zamanında bildirir.