Müesseseler Komisyonu

MÜESSESELER KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
Müessesler Komisyonu 6 Birimden oluşmaktadır.
Yapılması planlanan müesseseleri belirleyip başkanlık divanının onayına sunarak takibini yapar.
Komisyonun amacı, müessese ihtiyacını karşılamak üzere, teşkilat binalarının inşaatı ile
esaslı onarımlarının yapılması veya yaptırılması, yapı malzemesi, deprem araştırma, afet uygulaması
hizmetleri ile inşaatların,bağlı ve ilgili kuruluşlara kendi kuruluş tüzükleri ile verilmiş
iş ve hizmetlerin yürütülebilmesini sağlar.
♦♦ Müesseselerin kuruluş, açılış ve işletme mevzuatını hazırlamak, ayrıca müesseselerin resmi
ve idari sorunlarına çözümler üretmek.
♦♦ Müesseseleri düzenli olarak denetlemek.
♦♦ İnşaat vb. faaliyetlerin zamanında bitirilmesini sağlamak ayrıca bu konu ile ilgili olarak
genel muhasiple müşterek çalışmalar yapmak.