Tanıtım ve Medya Komisyonu

TANITIM ve MEDYA KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
AGD TV Birimi
♦♦ Derneğimizin faaliyetlerin internet ortamında daha yaygın hale getirilmesinin ve anlatılmasının
çalışmalarını yürütür. Şubelerimizden toplanan haberlerin düzenlenmesi ve farklı,
ilgi çekici tv programlarının planlaması ve uygulanmasını takip etmektedir.
Kültür Sanat Birimi
♦♦ Toplumu kültür ve sanat açısından bilinçlendirme ve geliştirmeye yönelik her türlü hat,
ebru tezhip, fotoğraf, tiyatro vs. gibi görsel sanatlara, ilahi, ezgi vs. gibi müziksel sanatlara
yönlendirici faaliyetlerde bulunur. Ayrıca bu tür faaliyetlerin sergilenmesini düzenleyerek
tanıtıma katkı sağlamayı amaçlar.
Medya Akademisi Birimi
♦♦ Teşkilatımızın medya ve yayıncılık alanında yaptığı çalışmalara destek olacak kadronun
yetiştirilmesinde eğitim sürecini ve yetişen kadronun gerekli yerlere aktarımını planlar.Şuurlu
medya hedefini gerçekleştirmeyi amaçlar.
Sekretarya ve Arşiv Dokümantasyon Birimi
♦♦ Düzenlenen aktivitelerle ilgili her türlü belge, resim vs. gibi gelecekteki çalışmalarda faydalı
olabilecek malzemeleri arşiv bilimine uygun bir şekilde düzenler ve muhafaza eder. Tanıtma
amacıyla kullanılmak üzere arşiv değeri taşıyan her türlü ses, görüntü, yazı, resim vs.
gibi malzeme birimin ilgi sahası içerisindedir.
TANITIM ve MEDYA KOMİSYONU ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI
6
Yeni Medya Birimi
♦♦ Derneğimizin internet üzerindeki tüm tanıtma aktivitelerini yönetir. Sosyal Medya hesaplarının
içerişi ile ilgili çalışmalarını yürütür. Ayrıca internet üzerinden kitlelere ulaşmak amacıyla
mail grupları, chat odaları, forumlar oluşturur. Derneğimizin komisyonlarınca koordineli
bir biçimde sosyal medya çalışmalarını takip eder. Bilgisayar ortamında filmler ve muhtelif
tanıtma malzemelerini üretir. Derneğimize ait web sitelerinin tamamının kontrolünü sağlar.
Sitede ki güncellemeleri takip eder ve gerçekleştirir. Sitemizin daha çok kişiye ulaşabilmesi
için çalışmalar yapar ve derneğimize bağlı sitelerin yayın akışını kontrol eder.
Grafik Tasarım Birimi
♦♦ Derneğimizin her türlü tanıtım malzemelerini tasarlar, derneğimizin görsel olarak kurumsal
kimliğini en iyi şekilde ortaya çıkaracak çalışmaları yürütür.
Baskı ve Koordinasyon Birimi
♦♦ Komisyonumuzun birimlerince ve genel merkez komisyonlarının baskı işleri koordine
eder. Komisyon içi icra edilecek çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
Bülten Birimi
♦♦ Derneğimizin faaliyetlerinin düzenli olarak yayınlamasını ve belli aralıklarla basımını takip
eder.