Üniversite Komisyonu

ÜNİVERSİTE KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
TEŞKİLAT BİRİM BAŞKANI
♦♦ Üniversite başkanlığı bünyesinde temsilcilerle ilgili çalışmaları yürütür.
♦♦ Üniversite, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Bölüm ve Sınıf temsilcilerinin tespitini
ve atamalarını titizlikle takip eder.
♦♦ Raporların, dokümanların sağlıklı olarak değerlendirilmesini takip eder.
♦♦ Okul Başkanlarının haftalık ve aylık rapor takibini yapar.
♦♦ Okul Başkanlarının haftalık toplantılarını takip eder.
♦♦ Aylık Divanların yapılmasını sağlar.
♦♦ Aylık Çalışma raporunu her ayın 24’ünde hazırlayıp Üniversite Başkanına teslim eder.
♦♦ Aylık düzenli olarak Sınıf Temsilcileri ile toplantı yapar.
♦♦ Haftalık Sınıf Toplantılarının takibini yapar.
♦♦ Haftalık düzenli olarak Okul Başkanları ile toplantı yapar.
♦♦ İlçelerdeki Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu çalışmalarını takip eder.
♦♦ Her Dönem başında Üniversite, Fakülte, Yüksekokul, Meslek yüksekokulu, Bölüm, Sınıf ve
Öğrenci sayılarını günceller.
♦♦ Üniversite Komisyon Başkanının olmadığında Başkana vekâlet eder.
KOMİSYON SEKRETERİ
♦♦ Haftalık toplantı gündemini hazırlar ve birim raporlarını toplar.
♦♦ Birimler için dijital ve yazılı arşiv oluşturarak düzenli takibini yapar.
♦♦ Yoklama düzenini ve takibini yapar.
♦♦ Arşiv ve yedeklemenin düzenli olarak yapılmasını sağlar.
♦♦ Genel raporların takibi, düzenlenmesi ve arşivlenmesi işlerini yürütür.
♦♦ Her birimin kendi arşivini yapmasını takip eder.
EVLER VE YURTLAR BİRİM BAŞKANI
♦♦ Ev ve yurtların detaylı dokümanını çıkartır.
♦♦ Evlerde ve Yurtlarda (KYK, Özel) kalan öğrencilerle ilgili çalışmaları yürütür.
♦♦ Evlerde ve Yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının tespit ve takibini yapar.
♦♦ Evlerde ve Yurtlarda kalan öğrencilere yönelik Millî Gazete ve Anadolu Gençlik Dergisinin
abonelik çalışmasını yürütür.
♦♦ Evlerde ve Yurtlarda kalan öğrencilere yönelik Fahri Üye çalışmasını yürütür.
♦♦ Haftalık düzenli olarak Ev ve Yurt Başkanları ile toplantı yapar.
EĞİTİM BİRİM BAŞKANI
♦♦ Eğitim çalışmalarının planlanması, koordinesi ve yürütülmesinden sorumludur.
♦♦ Genel Merkez tarafından belirlenen eğitim müfredatına göre tüm teşkilat birimlerinde haftalık
sohbetlerin yapılmasını sağlar.
♦♦ Genel Merkez tarafından yapılacak olan Dönem içi eğitimlerine katılımı sağlar.
♦♦ Genel içerikli teşkilat eğitim programlarının oluşturulması, uygulanması, denetimi, uygulaÜNİVERSİTE
mada ortaya çıkabilecek eksikliklerin tespiti ve giderilmesiyle görevlidir.
♦♦ Her kademedeki Teşkilat Mensuplarının Eğitim programlarının planlanması, koordinasyonu,
uygulanmasından sorumludur.
♦♦ Genel Merkez Üniversite Komisyonu Eğitim Birimiyle organizeli olarak çalışır.
SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF FAALİYETLER BİRİM BAŞKANI
♦♦ Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yürütür.
♦♦ Üniversite tanıtma faaliyetlerini (şölen, tanışma, veda geceleri, şiir dinletisi, gezi, turnuvalar
...) organize eder.
♦♦ Üniversite komisyonu olarak yürütülecek faaliyetlerin tüm tanıtım argümanlarını hazırlar
veya hazırlanması, tedarik işlerini yürütür.
♦♦ Programların, etkinliklerin ve toplantıların afiş, el ilanı vb. tüm çalışmalarını yapar.
ÜRETİM BİRİM BAŞKANI
♦♦ İnsan Kaynakları komisyonuyla koordineli olarak Fahri Üye kartlarının takibini, hedef sayıya
ulaşmasını sağlar.
♦♦ Teşkilat mensuplarına ve Fahri Üyelere yönelik Milli Gazete ve Anadolu Gençlik Dergisinin
abonelik çalışmasını yürütür.
♦♦ Mezunlarla iletişim sağlayarak bilgi dokümanı çıkarır.
♦♦ Neşriyatların (bülten, dergiler) verimli ve estetik olarak neşrini koordine eder.
♦♦ Çalışmaların neticesini, verimliliğini ve hizmete kanalize olmasını sağlar.
ÖĞRENCİ KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER BİRİM BAŞKANI
♦♦ Üniversite bünyesinde kurulacak kulüp, dernek ve topluluk çalışmalarının resmi prosedürlerini
takip eder ve kurum için gerekli alt yapıyı hazırlar.
♦♦ Kurulan kulüp, dernek ve toplulukların düzenli takibini yapar.
♦♦ Üniversite öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren öğrenci kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesini
ve ziyaret programını takip eder.
♦♦ Mevcut öğrenci kuruluşları dokümanı hazırlar.
♦♦ Konsey seçimleri ile ilgili çalışmaları yürütür.
KARDEŞ ÖĞRENCİLER BİRİM BAŞKANI
♦♦ Yurtdışından ülkemize lisans, lisansüstü eğitimini yapmak veya tamamlamak amacıyla gelen
öğrencilerin; barınma, sosyal yaşam, eğitim, kültür ve burs ihtiyaçlarına yönelik olanaklar
sunmak ve bu kardeşlerimizi şuurlandırmak noktasında çalışmalar yapar.
♦♦ Kardeş öğrencilerin tespit ve takibini yapar ve onlara danışmanlık yapar.
♦♦ Kardeş öğrenciler birimi üniversite bünyesinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerle ilişkilerin
geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütür.
MESLEKÎ KOORDİNASYON BİRİM BAŞKANI
♦♦ Fakültelerde mesleki koordinasyonu sağlayarak öğrencilerin kişisel gelişim, mesleki formasyon
ve genel kültür melekelerinin kazanılması yönünde çalışır.
♦♦ Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını düzenler.
♦♦ Mesleki ve kariyer gelişimleri ile alakalı çalışmaları yürütür.
♦♦ Yurt dışı dil eğitim programını organize eder.
LİSE DANIŞMANLAR BİRİM BAŞKANI
♦♦ Liseler komisyonu bünyesinde Liselere yönelik yapılacak olan Okul danışmanı olarak görev
yapacak üniversite öğrencilerinin tespit ve takibini yapar.
♦♦ Üniversite sınavına girecek olan Liseli öğrencilerini tespit eder.
MALİ İŞLER BİRİM BAŞKANI
♦♦ Üniversite Komisyon çalışmalarının her türlü mali kaynağını sağlar.
♦♦ İyiliklerin yaşanılır hale gelmesi için gereken maddi kaynakların temini noktasında sınıf,
bölüm, fakülte mensuplarının ve mezunların aidat takibini yapar.
♦♦ Bağımsız mali kaynakların koordinesini ve tek merkezde toplanmasını sağlar.
♦♦ Esnafları ve Mezunları düzenli takip eder ve aidat alınmasını sağlar.
♦♦ Burs çalışmalarını koordine eder.
KÜLTÜR SANAT BİRİMİ
♦♦ Tiyatro, şiir, kısa film gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerle üniversitelilere ulaşmayı amaçlayan
birimdir.
♦♦ Teşkilat mensubu üniversitelilerin kültür sanat etkinliklerine ilgisi olanları takip edip yön
verir.
AKADEMİK ÇALIŞMALAR BİRİMİ
♦♦ Yüksek Lisans yapmaya meyilli olan teşkilat mensuplarını yönlendirir.
♦♦ Yılda belirli bir sayıda Araştırma Görevlisi hedefiyle öğrenci tespiti ve yönlendirme yapar.
♦♦ Mevcut Yüksek Lisans öğrencilerine ulaşarak yönlendirmelerde bulunur.
♦♦ Öğretim Görevlileri ile Yüksek Lisans öğrencilerimizi bir araya getir