Liseler Komisyonu

LİSELER KOMİSYONU ÇALIŞMA ALANI
1- ‘Lise gencinin bulunduğu her yer bizim çalışma alanımızdır’ şuurunda olacaktır.
2- “Sadece dernekte/vakıfta/camide sohbet yapılmalıdır” kalıbından kurtulunacak,
“algıların açık olduğu ve gencin var olduğu her yerde gençlerle sohbet etmek
mümkündür” anlayışını kavranacaktır.
3- Sohbet denilince aklımıza ilk gelen gündem maddesi dini bir anlatım olarak öne
çıkmaktadır. Sohbet kavramını genişleterek bu gençlerin derdini dinlemek, çay ikram
etmek, genç ile ikili diyaloglar da bulunarak gönlünü açabildiğimiz her çalışma, sohbet
kadar etkili olacaktır.
4- Terk ettiğimiz veya önünden geçerken hızla geçtiğimiz mekânlarda gençleri
boşluğa ve yalnızlığa sürüklediğimizin farkında olunmalıdır. “Müslüman oraya gitmez,
ondan adam olmaz, bırak bunun temeli bozuk” yaftalarından ve kuruntulardan kurtularak,
bir zamanlar eşkıya olan Ebu zer (r.a.)’yı İslam kalıbında yoğuran Efendimiz(s.a.v.)’in
insan fıtratına uygun ve akılcı metodu iyi kavranacaktır.
5- Okullar bizim için birer Yesrib’tir. Odaklanmamız gereken en önemli çalışma
sahamız buralar olacaktır.
6- Yesrib’in içinde bulunduğu kalıbı değiştirebilmek ve onu yeniden dizayn edebilmek
için azim, aşk ve itaat sahibi gençlerimizin olması gerekmektedir.
7- İnsanların birbirine karşı hoşgörülü, güvenilir, muhabbet ile yaklaştığı Medineleşmiş
okullar inşa etmek üzere görevlendirilmiş Lise Başkanımız, öncelikle kendi zihninde
çalışmanın önemini kavraması gerekmektedir. İlk olarak Şube Liseler Komisyon
başkanımız donanımlı birer Mus’ab yetiştirmekle görevlendirildiklerini hafızalarından
çıkarmamalıdır.
8- Şube, İlçe, Okul ve Sınıf toplantıları bizim için Sevr mağarasında’daki teslimiyet
ile eşdeğerdir. Bizler sorumlu olduğumuz kitle ile alakalı çalışmalarımızı yürüteceğiz ve
yola çıkarılmamıza karar veren Allah (c.c.) yardımını esirgemekten geri durmayacaktır.