İnsan Kaynakları Komisyonu

İNSAN KAYNAKLARI ve
HALKLA İLİŞİKİLER KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
İNSAN KAYNAKLARI ve HALKLA İLİŞİKİLER KOMİSYONU
Üniversiteden mezun olma sürecinden itibaren insan kaynağımızın; iş hayatı, ikameti,
aldığı görevleri, referansları, yetenekli olduğu alanları, geleceğe yönelik veya kendisini
geliştirmek için ihtiyaç duydukları uygun alanlarda istihdamı sağlamak, problemlerinden
haberdar olup gerekli desteğin sağlanması, iletişim bilgileri, gerçekleştirdiği projeleri,
gibi alanlarda gerekli bilgilerin toplanması, tasnif edilmesi, güvenli bir veri tabanında
saklanması bu alanda geniş çaplı bir arşivin oluşturulması ve ihtiyaca göre uygun alanlara
yönlendirilmesi ile ilgili ve şubelerimiz tarafından Kurum, STK, Muhtar, İmam, Köy
ve Hemşeri Dernekleri, Taziye ve Hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştiren, Önemli gün ve
gecelerde mesaj, mail veya arama yoluyla tebrik yayınlayan komisyondur.
1- İŞ, İSTİHDAM VE REFERANS BİRİMİ
♦♦Mensuplarımızın, derneğimiz vesilesiyle gerçekleşecek istihdamlarının sağlanması,
♦♦ Farklı alanlardaki istihdam taleplerin doğrultusunda duyuru ve yönlendirmelerin yapılması,
♦♦Duyuru ve yönlendirme yapılan istihdam talepleri sonuçlarının raporlanması,
♦♦Mezun ve mensuplarımızla ilgili referans sistemini işlevsel hale getirme,
♦♦ İş arayan ve işverenlerle ilgili Platform oluşturan ve yönlendirme yapma,
♦♦Mezun ve mensuplarımızla ilgili CV (Özgeçmiş) havuzu oluşturma,
♦♦Oluşturulan CV Havuzuna etkin bir referans sistemi oluşturan birimdir.
2- MEZUNLAR BİRİMİ:
♦♦Genel Merkez Mezunlar Platformu ile koordinasyon ve işbirliği yapma,
♦♦Mezun kanaatlerini alarak kanaat havuzu oluşturma,
♦♦Mezun bilgilerinin güncellemesini, arşivlenmesini ve tasnifini yaparak ilgili şubeye bilgi
aktarma,
♦♦Mezunlarımızın teşkilatlarımızda görev almasını takip etme,
♦♦ İllerde yapılan Mezun buluşmalarının yapılmasını takip ve teşvik eden birimdir.
♦♦ İl ve ilçelerimizde görev yapmış kişilerin görev yerlerinin değişiklik durumlarını takibini
sağlayan birimdir.
3- İNSAN KAYNAKLARI ARŞİV BİRİMİ:
♦♦ Şubelerdeki mevcut insan kaynaklarının profilinin tespiti, arşivlenmesi,
♦♦ 2000 yılından bu yana Şube, İlçe ve Temsilciliklerde görev yapmış kişilerin bilgi arşivinin
oluşturulması,
♦♦ Teşkilat görevi esaslı kurumsal hafıza oluşturulabilecek bir yazılım sistemi oluşturulması,
♦♦ Bilgi envanterlerin şube başkanı ve genel merkez ile paylaşımını sağlama,
♦♦Mevcut insan kaynağının en etkili şekilde değerlendirilmesi için teklifler sunma ve bunların
takibi,
♦♦Genel Merkez bünyesinde tüm insan kaynakları profilimizin belirlenmesi, raporlar alınabilmesi
için yazılım sistemi oluşturulması ve kullanılmasını sağlama,
♦♦Diğer birimlerini çalışmalarının arşivlenmesini sağlayan birimdir.
4- FAHRİ ÜYE BİRİMİ:
♦♦ Şubelerimiz tarafından yapılan faaliyetlerde Tanışma-Tebliğ-Fahri Üye Kaydı yapılması,
♦♦Haftalık fahri üye üretimlerinin yapılması,
♦♦ Fahri Üye Kişi kayıtlarının tasniflenerek arşivlenmesi,
♦♦Arşivin şubeye ve genel merkeze bildirilmesi,
♦♦Daha sonra yapılacak programlara fahri üyelerin davet edilmesi,
♦♦Önemli gün ve haftalarda bilgilendirme yapılması,
♦♦ Kardeşlerimizi kadrolarımıza dahil etmek için gayret eden birimdir.
5- HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ:
♦♦ Resmi ve Özel Protokolle ilgili arşiv, dokümantasyon ve envanterleri hazırlayıp uygulama,
♦♦ STK Ziyaretleri, organizasyon vb. konularda planlama ve uygulama yapma,
♦♦ Yaz-Et ve Kış – Et programlarına katılan öğrenci velilerini ziyaret etme ve dernek çalışmalarına
davet etme,
♦♦Derneğimiz bünyesinde faaliyetlere katılan öğrencilerin ailelerine yönelik toplantı, iftar
vb. programlar organize etme, programlara katılımını yönlendirme,
♦♦Derneğimiz bünyesinde görev alan teşkilat mensuplarımızın piknik, cami vb buluşmalarına
katılımı sağlama ve organizasyona yardımcı olma,
♦♦Önemli gün ve gecelerde mesaj, mail veya arama yoluyla tebrik yayınlama,
♦♦ Şubelerimiz tarafından Kurum, STK, Muhtar, İmam, Köy ve Hemşeri Dernekleri, Taziye
ve Hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştiren birimdir.
6- BÜROKRATLAR BİRİMİ:
♦♦Özel ve Kamu kurumlarına ait üst düzeyde görev yapan kişilerin ziyaret edilerek derneğimiz
adına ikili ilişkilerin geliştirilmesini sağlama,
♦♦ Kurumlara ait gönüllü kişilerin tespitlerinin yapılarak, ziyaret edilmesini sağlama,
♦♦ Yemekli vb. toplantı organize ederek derneğimizin çalışmalarının tanıtılmasını sağlama,
♦♦Guruplara ait Sohbet halkaları oluşturan birimdir.