Dış İlişkiler Komisyonu

DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
Dernek tüzüğünde ifade edilen gayelerin tahakkuku için belirtilen sahalarda ve
özellikle “Yurt dışında gerçekleştirilecek hizmetlerle milli ve manevi yönden bağlarımız bulunan
kardeş ülkelere yönelik” faaliyetlerin yürütülmesi için kurulmuştur. 6 birim ve 2 masa
ve bu masalara bağlı bölge sorumluluklarından oluşmaktadır.
1-Teşkilat Birimi
♦♦ Yurt içi ve yurt dışı teşkilatlanmasını takip ve koordinasyonunu sağlar.
♦♦ D-8 Ülkeleri ve Bölge Sorumluları ile koordinasyon.
2-Sekretarya Birimi
♦♦ Komisyon ile ilgili her türlü yazışmaları takip eder.
♦♦ Komisyon Birimleri arasındaki koordineyi sağlar.
♦♦ Komisyonun tüm Raporlama, Envanter ve arşivleme hizmetlerini yapar..
♦♦ Türkiye’deki yabancı büyükelçilik ve konsolosluklarla iletişim halinde olmak Önemli günlerinde
ziyaretler yapılmasını organize etmek.
3-Dünya Gençlik Organizasyonları Birimi
♦♦ Dünyanın dört bir tarafında ve yurt içinde kurulmuş Uluslararası Gençlik Organizasyonları
ile bağlantıya geçer ortak çalışmalar yapılmasını sağlar
♦♦ Yılda bir defa, Dünya Gençlik Organizasyonları Kongresini gerçekleştirmek
♦♦ Kongrede yapılan çalışmalar ışığında yıllık çalışma planları hazırlamak ve hayata geçirmek
♦♦ Ortak kavram ve fikir birliğinin oluşması için uluslararası eğitim programları ve konferanslar
düzenlemek
♦♦ Gençlikle ilgili uluslararası aktivitelere katılmak ve kardeş gençlik organizasyonlarını ve
Ülkelerin önemli günlerini tespit ederek, misyon şeflerini ziyaret etmek ve iletişim halinde
olmak
♦♦ Yılda bir defa, mensuplarımızın katıldığı bir yurtdışı seyahati gerçekleştirmek
4-Yurtdışı Eğitim Birimi
♦♦ Yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için rehberlik yapmak
♦♦ Yurt dışında okuyan Türk öğrencilerle uygun sınırlar dâhilinde irtibatı devam ettirmek
♦♦ Uluslararası platformda uygulanabilir eğitim programlarını uzmanlarla beraber hazırlamak
♦♦ Kardeş öğrencilere ve Ülkemizde misafir olarak bulunan mültecilere yönelik eğitim kampı,
konferans, seminer ve Halk eğitim ile birlikte çocuklarının eğitim görecekleri okul açılmasını
sağlamak ve eğitim programının hazırlanması.
♦♦ Teşkilat mensuplarımızın lisan yeterliliğini sağlamak ve geliştirmek
♦♦ Yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin dil eğitimi için rehberlik yapmak
5- Kardeş Öğrenciler Birimi
♦♦ Yurtdışından ülkemize lisans, lisansüstü eğitimini yapmak veya tamamlamak amacıyla gelen
öğrencilerin; barınma, sosyal yaşam, eğitim, kültür ve burs ihtiyaçlarına yönelik olanaklar
sunmak ve bu kardeşlerimizi şuurlandırmak noktasında çalışmalar yapar.
♦♦ Kardeş öğrencilerin tespit ve takibini yapar ve onlara danışmanlık yapar.
♦♦ Üniversite Komisyonu Kardeş öğrenciler birimi ile birlikte çalışır üniversite bünyesinde bulunan
yabancı uyruklu öğrencilerle ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütür.
♦♦ Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin kurmuş olduğu dernek, kulüp ve topluluklar
ile ilitişim
6- Uluslararası Tanıtım ve Medya Birimi
♦♦ Çalışmalarımızın Medya, Sosyal Medya da yabancı dillere tercüme edilip servis edilmesi.
♦♦ Uluslararası Gençlik Organizasyonlarını ve STK’ları; yaptığımız faaliyetler, gençliğin ortak
sorunları ve çözüm yolları ile ilgili projelerimiz hakkında bilgilendirmek (Broşür, CD, Web,
Sosyal Medya)
♦♦ Artık tüm dünya gençliğinin kullandığı interneti ve Sosyal Medyayı; birimlerin yaptığı faaliyetleri
duyurmak ve sitemizi bir başvuru kaynağı haline getirmek için aktif olarak kullanmak ve güncellemek.