Çalışan Gençlik Komisyonu

ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
Şube Çalışan Gençlik Komisyonu
♦♦ Dernek tüzüğümüzün 3. maddesinde ifade edilen gayelerin tahakkuku için çalışma sahalarında
yer alan hizmetleri yürüten, çalışan gençliğin milli-manevi değerlerle donatılması
çalışmalarını organize eden komisyondur.
♦♦ Komisyon Başkanı il sınırları içerisinde bulunan, merkez ve ilçelerdeki Çalışan Gençlik Komisyon
çalışmalarının tamamından sorumludur.
♦♦ 5 birimden oluşmaktadır.
♦♦ Başkanı; Çalışan Gençlik Komisyonu başkanıdır.
Çalışma Amacımız
♦♦ Değerlerimizi, düşüncelerimizi ve yaşama pratiklerimizi çalışma hayatının mensubu olmuş
gençlere tanıtmak, sevdirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.
♦♦ Çalışmalarımızdan muradımız öncelikle gençlerimizin, ahlak ve maneviyat vesilesiyle dünya
ahiret saadetine ermesi ve Rabbimizin rızasını kazanmalarıdır.