Şube Sekreterlik

GENEL OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR
♦♦ Resmi ve Tüzel Kişilerle her türlü yazışmayı yapar veya yapılmasını sağlar
♦♦ Şube ve Temsilcilik açılış çalışmaları ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun takibi
♦♦ Karar defteri, Üye kayıt defteri ve gelen-giden Evrak defteri kayıtlarının tutulması
♦♦ Başkanlık Divanı ve Yürütme Kurulu toplantılarının takibi ve koordinasyonu
♦♦ Planlama Toplantılarının organize ve takibi
♦♦ Genel Kurul Toplantılarının organize ve takibi
♦♦ Faaliyet raporlarının tanzim edilmesini sağlar
♦♦ Beyanname hazırlanması ve verilmesi takipleri yapılır
♦♦ Hukuki çalışmaların takip edilmesi (Gayrimenkul, Denetim, Medya tekzipleri vb.)
♦♦ Sivil Toplum kuruluşlarıyla ilişkiler, Platform çalışmaları, temsil ve görüşmeler yapılır
♦♦ Her alanda düzenlenecek kampanya ve benzeri çalışmaların resmi mevzuatta ki altyapısını
hazırlar ve çalışmayı takip eder
♦♦ Sekreterlik Komisyonu Haftalık Toplantılarını organize eder