İmam-Hatipler Komisyonu

ŞUBE İMAM HATİPLER KOMİSYONU
GÖREV TANIMLARI
Şube İmam Hatipler Komisyonu
♦♦ Komisyon Başkanı il sınırları içerisinde bulunan, merkez ve ilçelerdeki İmam Hatip çalışmalarının
tamamından sorumludur.
♦♦ 8 birimden oluşmaktadır.
♦♦ Başkanı; İmam Hatipler Komisyon başkanıdır.
Çalışma Amacımız
♦♦ Değerlerimizi, düşüncelerimizi ve yaşama pratiklerimizi imam hatipli gençlere tanıtmak,
sevdirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.
Çalışma Alanımız (Hedef Kitlemiz)
♦♦ İmam Hatip Liselerinde öğrenim görenler.
♦♦ İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim görenler